Gradonačelnik grada Vukovara Željko Sabo poziva građanke i građane Vukovara kao i vlasnike poslovnih subjekata da u trenucima obilnih snježnih padalina očiste snijeg s nogostupa ispred svojih objekata i tako doprinesu lakšem kretanju i sigurnosti pješaka.

Zimska služba gradske tvrtke Komunalac Vukovar sa svom raspoloživom mehanizacijom čisti snijeg na području grada Vukovara i čini sve kako bi ostvarili prohodnost prometnica prema utvrđenim prioritetima i potrebama.