Na temelju Odluke gradonačelnika grada Vukovara, od 10. travnja 2019. godine (Klasa: 421-01/19-01/1, Urbroj: 2196/01-02-19-32), Upravni odjel za kulturu, obrazovanje, sport, branitelje, socijalnu politiku i civilno društvo Grada Vukovara objavljuje

JAVNI POZIV
za dodjelu nagrade studentima za izvrsnost

I.

Grad Vukovar nagraditi će u 2019. godini studente koji su u akademskoj godini 2017./2018. u statusu redovitog studenta ostvarili izvrstan uspjeh (prosjek ocjena od 4,50 do 5,00) na studijima u Republici Hrvatskoj, a u akademskoj godini 2017./2018. nisu ostvarili pravo na stipendiju Grada Vukovara.

II.

Pravo na nagradu ostvaruju studenti koji:

-imaju prebivalište na području Grada Vukovara (kontinuirano od početka akademske godine 2017./2018.),
-su u akademskoj godini 2017./2018. imali status redovitog studenta na sveučilištima/veleučilištima u Republici Hrvatskoj,
-su u akademskoj godini 2017./2018. ostvarili izvrstan uspjeh (prosjek ocjena od 4,50 do 5,00) i
-koji u akademskoj godini 2017./2018. nisu ostvarili pravo na stipendiju Grada Vukovara.

III.

Visina jednokratne nagrade utvrditi će se kod dodjele sukladno raspoloživim sredstvima osiguranim u proračunu Grada Vukovara za tu namjenu i broju studenata koji ostvaruju pravo na nagradu.

IV.

Uz prijavu studenti prilažu:

-presliku osobne iskaznice,
-uvjerenje MUP-a o prebivalištu (ne starije od datuma objave ovog javnog poziva, iz kojeg je vidljivo kontinuirano prebivalište na području Grada Vukovara od početka akademske godine 2017./2018.),
-potvrdu sveučilišta/veleučilišta iz Republike Hrvatske o prosječnoj ocjeni studiranja u akademskoj godini 2017./2018. i
-IBAN broj (presliku bankovne kartice ili potvrdu banke s IBAN brojem).

V.

Prijava s traženim prilozima podnosi se na adresu:

Grad Vukovar, Upravni odjel za kulturu, obrazovanje, sport, branitelje, socijalnu politiku i civilno društvo, Trg Franje Tuđmana1, 32000 Vukovar, s naznakom "Za dodjelu nagrade studentima za izvrsnost".

Rok za podnošenje prijava je do 29. travnja 2019. godine. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

VI.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon 456-545.
Ovaj Javni poziv objavljuje se na web stranici Grada Vukovara i u Vukovarskim novinama.

KLASA: 421-01/19-01/1
URBROJ: 2196/01-03-19-33
U Vukovaru, 19.travanj 2019.
PROČELNIK:
Dražen Kobašević, mag.ing.stroj.

Odluka
Prijava