Upravni odjel za društvene djelatnosti

Briga za najmlađe na vrhu je liste prioriteta Grada Vukovara!

Od 01. do 03. lipnja provode se tretmani suzbijanja komaraca sa zemlje.

Prva je ovo nekretnina u vlasništvu ukrajinske udruge u Hrvatskoj.

U organizaciji norijade pomogao je i Grad Vukovar.

Vukovarske mažoretkinje prvakinje su države u sve tri dobne kategorije!

U povodu realizacije prijedloga korisnika doma!

S mjerama suzbijanja komaraca Grad Vukovar počeo je početkom travnja.

Tretmani će se provoditi od 19. do 23. svibnja.

Održane su 4 radionice i trodnevni Festival zdravlja.

Priopćenje Grada Vukovara o mjerama suzbijanja komaraca.