Upravni odjel za društvene djelatnosti

29. rujna u vremenu od 17:30 do 22:00 sata! 

25. rujna od 17:30 do 22 sata!

12.  i 13. rujna od 18 do 22 sata.

Tretmani će se obavljati od 18 do 22 sata!

Svi građani i posjetitelji Vukovara moći će i ovoga vikenda uživati na vukovarskoj Maloj adi!

Tretmani suzbijanja komaraca će se vršiti od 18:00 do 22:00 sati.

Tretmani će se provoditi od  18:00 do 22:00 sati.

Novi tretmani suzbijanja komaraca na području Vukovara!

Tretmani će se provoditi u centru grada od 19:00 do 20:00 sati.

19. kolovoza 2023. novi tretman suzbijanja komaraca.