Projektom Transdanube.Pearls – Mreža za održivu mobilnost Vukovara koji provodi Grad Vukovar, Turistička zajednica grada Vukovara poprimila je status Regionalnog centra mobilnosti.
U sklopu projekta, opremljeni su prostori Turističke zajednice, a uspostavljeni Centar će imati funkciju pružanja svih informacija o mogućnostima putovanja održivim sredstvima mobilnosti (autobus, vlak, bicikl, e-brod) u užem i širem području grada Vukovara.

Kroz ovaj projekt, u 9 podunavskih zemalja, biti će uspostavljena mreža od 10-ak bisera, tj. turističkih lokacija uzduž Dunava, a grad Vukovar biti će jedan od njih. Svaki od „bisera" biti će predstavljen javnosti i aktivno će sudjelovati u mreži koja promovira turistička putovanja održivim sredstvima mobilnosti, čime će pridonijeti svojoj prepoznatljivosti i atraktivnosti na tržištu Zapadne Europe kao specifična turistička destinacija na Dunavu.

U projektu sudjeluje 15 projektnih partnera iz 9 država. Vodeći partner je Austrijska agencija za okoliš, a projekt se financira kroz Interreg Program transnacionalne suradnje Dunav.
Projekt je započeo 1. siječnja 2017. godine te traje do 30. lipnja 2019. godine. Kroz njega je financirana kupovina bicikala koji će se moći iznajmljivati turistima, a provodi se i pilot projekt – nova usluga prijevoza bicikla na nosačima za bicikle – na autobusnoj liniji Vukovar – Osijek – Vukovar, u suradnji sa Čazmatrans Vukovar d.o.o., a vrijednost projekta za Grad Vukovar iznosi 128.434,00 eura od čega 85% sufinancira Europski fond za regionalni razvoj.

Ovom prigodom, Turističku zajednicu grada Vukovara posjetio je gradonačelnik Grada Vukovara Ivan Penava pri čemu je naglasio važnost ovakvog projekta za turistički razvoj našega grada. „Projekt koji traje već određeno vrijeme od iznimne je važnosti. Njime se naglašava vrijednost dunavskih bisera, a upravo je to jedan od naziva koji svakodnevno koristimo za grad Vukovar. Ovime nastavljamo promovirati priču našega grada kao grada na Dunavu, a povezanost s ostalim podunavskim zemljama i gradovima koji leže na rijeci Dunav od bitnog je značaja u europskom smislu" istaknuo je Penava.

Direktorica Turističke zajednice grada Vukovara Marina Sekulić izrazila je posebno zadovoljstvo provođenjem ovog projekta. „Kroz projekt je, između ostalog, uređen i ured Turističke zajednice koji je postao i Regionalni centar mobilnosti. To znači da ćemo u narednom periodu promovirati održivu mobilnost duž Dunava zajedno s mrežom od 10 bisera koja se formirala u sklopu projekta" rekla je Sekulić. „Kroz projekt su nabavljena i 4 bicikla, 2 nosača za autobuse, a sve u cilju mobilnosti koristeći javna prijevozna sredstva i sredstva koja ne zagađuju okoliš. Bicikli su dostupni i mogu se unajmiti u Turističkoj zajednici grada Vukovara, besplatna je i usluga prijevoza bicikala na autobusima na relaciji Vukovar – Osijek – Vukovar" navodi direktorica Turističke zajednica grada Vukovara.

Po pitanju općenitog razvoja turizma u gradu Vukovaru zamjenica gradonačelnika Grada Vukovara Ivana Mujkić ističe kako pokazatelji govore da je i ove godine zabilježen porast dolazaka turista i noćenja u Vukovaru, a projekt Transdanube.Pearls kao iznimno bitan za naš grad. „Ovaj projekt iz 2017. godine je od velikog značaja jer je potencijal Dunava nemjerljiv i u turističkom i u gospodarskom smislu. Vrlo je važno biti među 9 zemalja i 15 partnera ovog projekta, a ovim projektom do izražaja dolazi i cikloturizam kao jedan od rastućih oblika turizma što je Turistička zajednica i prepoznala, a brojke dolazaka cikloturista govore da Vukovar, pored memorijalnog turizma, ima puno toga za ponuditi" navodi Mujkić.

Grad Vukovar puno ulaže i u biciklističku infrastrukturu. Biciklizam je jedan od održivih načina mobilnosti, a suradnjom Grada Vukovara i Turističke zajednica grada Vukovara te realizacijom europskih projekata postajemo nova turistička destinacija u europskim okvirima. Destinacija koja je atraktivna upravo zbog održive mobilnosti odlaska iz jednog „bisera" u drugi, ne koristeći osobni automobil, već druga sredstva prijevoza poput elektrosolarnog broda, što nas čini posebno zanimljivim.