I ove godine Grad Vukovar je pravovremeno počeo s provođenjem mjera suzbijanja komaraca na području Vukovara.

Sukladno programu dezinsekcije u 2023. godini predviđeno je 13 larvicidnih tretiranja komaraca kojima se umanjuje mogućnost njihova razvoja i razmnožavanja. Dva larvicidna tretmana učinjena su početkom travnja te se nastavlja njihovo provođenje.

U svrhu suzbijanja komaraca na području grada Vukovara za ovu godinu predviđeno je i 5 adulticidnih tretiranja komaraca sa zemlje te 2 adulticidna tretiranja komaraca iz zraka koji se izvode sukladno preporukama Veterinarske stanice Vukovar.

Za dezinsekciju komaraca Grad Vukovar je za 2023. godinu u svome proračunu osigurao 163.718,75 eura (s PDV-om).

Grad Vukovar iz godine u godinu ovoj problematici sezonskog karaktera pristupa sustavno i pravovremeno, no i dalje zastupajući mišljenje kako je za rješenje ovog problema na području cijele Slavonije nužan kvalitetniji pristup kojem bi trebala doprinijeti Vlada Republike Hrvatske u suradnji s lokalnim samoupravama. 

 

 

                                                                                              GRAD VUKOVAR