Dana 14 i 15. lipnja 2024. u vremenu od 19:30 do 23:00h Veterinarska stanica Vukovar d.o.o. vršiti će tretman suzbijanja komaraca sa zemlje na području Vukovara prema sljedećem rasporedu:

  • 14.06.2024. – tretman sa zemlje – Borovo naselje, Lipovača, Lužac, Adica, Priljevo
  • 15.06.2024. - tretman sa zemlje - Centar grada , Adica, Sotin, Mitnica, Sajmište, Vučedol

Koristit će se insekticidi odobreni od Ministarstva zdravstva RH i preporuke Svjetske zdravstvene organizacije za primjenu u naseljenim mjestima, koji su bez štetnih učinaka na zdravlje ljudi i toplokrvnih životinja.

Ipak, molimo građane koji imaju problema sa zdravljem da u vrijeme akcije ne izlaze iz kuća i da zatvore prozore.

Ukoliko vremenske prilike ne dozvole tretiranje, akcija će se obaviti slijedećeg dana, odnosno kada to bude moguće.

Za vrijeme tretiranja komaraca pčelari trebaju skloniti košnice.