Predstavljen je projekt „Bez brige za užinu“ kojemu je cilj ublažavanje najgorih oblika dječjeg siromaštva i unaprjeđenje kvalitete života djece iz socijalno ugroženih obitelji s područja Grada Vukovara kroz osiguranje prehrane tijekom njihova boravka u osnovnoj školi.

Razvojna agencija Vukovar navedeni je projekt prijavila na natječaj Fonda europske pomoći za najpotrebitije (FEAD), Operativni program za hranu i/ili osnovnu materijalnu pomoć za razdoblje 2014.-2020 te su povučena  EU sredstva u 100%-tnom iznosu, odnosno 745.500,56 kuna.

Korisnik projekta je Grad Vukovar, a partneri na projektu su Osnovna škola Nikole Andrića, Osnovna škola Antuna Bauera, Osnovna škola Siniše Glavaševića, Osnovna škola Dragutina Tadijanovića, Osnovna škola Mitnica i Osnovna škola Blage Zadre. Trajanje projekta je 8 mjeseci.

Ciljna skupina projekta su djeca s područja Grada Vukovara koja žive u siromaštvu ili su u riziku od siromaštva te koja su polaznici osnovnoškolskog programa.

„Projektom „Bez brige za užinu“ Grad Vukovar, kao nositelj projekta, osigurao je 130.099 obroka za 737 učenika  u svrhu smanjenja siromaštva i socijalne nejednakosti kod djece osnovnoškolske dobi,“ objasnio je gradonačelnik Grada Vukovara Ivan Penava zahvaljujući pri tome partnerima vukovarskim osnovnim školama koje djeci osiguravaju kvalitetne uvjete školovanja te Razvojnoj agenciji Vukovar koja realizacijom brojnih projekata unaprjeđuje društveni život u gradu Vukovaru.

Direktorica Razvojne agencije Vukovar Vedrana Žilić objasnila je kako su ovim projektom osigurani obroci za svu djecu kojima su potrebni.

„Uvjete za ostvarivanje prava na besplatnu prehranu ostvarila su djeca korisnici dječjeg doplatka, djeca iz obitelji s troje i više djece,“ naglasila je direktorica Žilić.

Pročelnik Upravnog odjela za kulturu, obrazovanje, sport, branitelje, socijalnu politiku i civilno društvo Dražen Kobašević istaknuo je kako je ovim projektom pokrivena prehrana 40% vukovarskih učenika.

Ravnateljica Osnovne škole Dragutina Tadijanovića Lidija Miletić podsjetila je kako je ovaj projekt samo dio sveobuhvatnog paketa kojim Grad Vukovar brine za vukovarske učenike jer osim besplatne prehrane za djecu u riziku od siromaštva, svi učenici početkom godine dobivaju besplatnu preobuku i bilježnice te je osiguran besplatni gradski prijevoz.