Predstavljena je nova turistička signalizacija barokne jezgre grada Vukovara. Budući je uže središte grada Vukovara i njegova barokna jezgra koja je ujedno i zaštićena kulturno-povijesna cjelina, u najvećem dijelu pješačka zona i obavezna ruta u obilasku grada, potrebno ju je bilo propisno označiti i interpretirati. U suradnji s Konzervatorskim odjelom Vukovar TZ grada Vukovara napravila je popis objekata i atrakcija koje zbog njihove povijesne i arhitektonske vrijednosti valja uključiti u ovaj projekt. Tekstovi i fotografije su pripremljeni u suradnji s Konzervatorskim odjelom i Gradskim muzejom Vukovar, a tekstovi su prevedeni na engleski jezik.
Cilj postavljanja signalizacije je stvaranje novog vizualnog identiteta barokne jezgre i njezina prezentacija i interpretacija, podizanje kvalitete informiranja gostiju i unaprjeđenje kvalitete njihova boravka te podizanje kvalitete cjelokupne turističke ponude.
“Riječ je o hvalevrijednom projektu nastalom u suradnji Turističke zajednice grada Vukovara, Gradskog muzeja Vukovar, Grada Vukovara i Konzervatorskog odjela Ministarstva kulture. Ova je prekrasna priča vrijedna gotovo 110 000 kuna, a njome želimo dodatno istaknuti ljepote Vukovara te ih približiti svim našim posjetiteljima kroz moderan prikaz u tri oblika koji prezentiraju najvažnije kulturne spomenike grada Vukovara. Projekt se ponajviše bazira na baroknoj jezgri koja je zaštićeno kulturno dobro, ali se širi i na čitav niz drugih kulturnih objekata koji su značajni za povijest našega grada i nose svoju turističku vrijednost,” rekao je gradonačelnik Ivan Penava.
“Barokna jezgra je prepoznatljiva vizura centra Vukovara i gosti rado šetaju središtem grada. Kako bi dobili što bolju informaciju pokrenuli smo projekt označavanja kulturno-povijesno važnih građevina i lokacija. Budući je destinacija Vukovar-Vučedol-Ilok, nacionalni EDEN pobjednik (Europska destinacija izvrsnosti) za 2016./2017.g. na temu kulturnog turizma, ovaj je projekt tim više dobio na značaju i važnosti,” rekla je direktorica Turističke zajednice Grada Vukovara Marina Sekulić ističući kako su ploče i vizualni identitet barokne jezgre dizajnerski rad kreativnog studija Kazinoti&Komenda iz Splita.
Vizualni identitet proizlazi iz karakterističnih oblika koji dominiraju u baroknoj jezgri: lukovi atrija, štukature na pročeljima zgrada te žuta boja korištena u završnoj obradi fasada. Taj žuti highlight predeterminirao je boju korištenu u vizualnom identitetu. Iz slovne oznake B, koja je ekstraktirani inicijal Baroka, izvučeni su grafički elementi lukova i štukatura. Lukovi su postali dio logotipa, a štukatura, odnosno trodimenzionalna derivacija njenog presjeka, postala je osnovni konstrukcijski element ploča koje se koriste za signalizaciju putem destinacijskih, informacijskih i orijentacijskih ploča.
“Ovim projektom obuhvaćena je izrada 39 destinacijskih ploča koje su pričvršćene na fasade ili su samostojeće ukoliko to nije bilo moguće (npr. pored križeva). Od toga 2 samostojeće ploče za crkvu Sv. Nikolaja i Srpski dom nisu postavljenje, s obzirom da nismo dobili suglasnost za postavljanje. 3 orijentacijske ploče, odnosno putokazi postavljeni su na pješačkoj ruti - na korzu ispred Veleprometa i Bipe, otočić na baroknom trgu pored Zlatne doline i na početku Samostanske ulice. Još su postavljena tri totema s mapom grada i popisom svih destinacijskih ploča: na korzu preko puta Veleprometa, kod pristana na riječne brodove i na trgu kod Bećarskog križa,” objasnila je Sekulić.

Foto: Marko Balaži