Na temelju članka 47. stavak 3. točke 2. („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara broj: 4/09, 7/11, 4/12, 7/13, 7/15, 1/18, 2/18-pročišćeni tekst, 7/19-Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 3/20 i 3/21), članka 9. stavka 2. Odluke o stipendiranju učenika i studenata („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara br. 11/18 i 3/19 ), gradonačelnik Grada Vukovara raspisuje:

N A T J E Č A J
za dodjelu stipendija učenicima i studentima u školskoj/akademskoj godini 2021./2022.


Prijave za dodjelu stipendija dostaviti u roku 15 dana od dana objave Natječaja u „Vukovarskim novinama“ i na web stranici Grada Vukovara na adresu:
Grad Vukovar, Ulica dr. Franje Tuđmana br. 1, Vukovar, s naznakom "Za natječaj za dodjelu stipendija učenicima i studentima"- NE OTVARATI ili osobnom predajom na porti/prizemlje gradske uprave.


- Odluka - deficitarno
- Odluka
- Tekst natječaja
- Prijavnica/studenti
- Izjava/studenti
- Prijavnica/učenici
- Izjava/učenici