Gradonačelnik Grada Vukovara Ivan Penava održao je konferenciju za medije na kojoj je predstavio prvi bezuvjetni nalaz financijske revizije Državnog ureda za reviziju u proteklih dvadeset godina.

„Izvješćem Državnog ureda za reviziju za 2016. godinu nisu utvrđene nepravilnosti niti propusti u radu i knjigovodstvenim evidencijama te je izraženo bezuvjetno mišljenje što znači kako je sve napravljeno sukladno važećoj zakonskoj regulativi te prema našim unutarnjim pravilnicima i procedurama," objasnila je Vlasta Šibalić, pročelnica Upravnog odjela za financije i nabavu naglašavajući kako je ovakvo bezuvjetno mišljenje rezultat poboljšane komunikacije između upravnih odjela, zajedničkog rada te konstantnog inzistiranja na praćenju promjena zakonske regulative uz brzu implementaciju promjena u postojeće procedure.
„Česte izmjene zakonske regulative znatno otežavaju operativnost i redovan rad te je potrebno neprestano pratiti propise, svaki Upravni odjel iz svoje nadležnosti. S obzirom na širok djelokrug rada lokalne samouprave nije lako sve popratiti, no Grad Vukovar ulaže velik trud u praćenju istih kao te poduzima hitre mjere u otklanjanju nepravilnosti kako se one ne bi ponavljale iz godine u godinu," istaknula je pročelnica Šibalić navodeći kako su dosadašnja uvjetna mišljenja ukazivala na propuste nepoduzimanja mjera za naplatu potraživanja što je otklonjeno 2015. godine osnivanjem Odsjeka za prisilnu naplatu. Također, preporuka koja se ponavljala od 2012. godine odnosila se na izradu Pravilnika o dodatku za uspješnost na radu s mjerljivim kriterijima za utvrđivanje natprosječnih rezultata. Ovaj je nedostatak otklonio Upravni odjel za opće poslove i ured gradonačelnika 2016. godine izradom navedenog Pravilnika. Osim toga, nalaz se 2015. godine osvrnuo na nerealan Proračun te plan razvojnih programa koji ne sadržava ciljeve i prioritete razvoja Grada Vukovara što je također ispravljeno u 2016. godine te je time zadovoljena zakonska forma.
„Kada smo 2014. godine došli na čelna mjesta u upravi Grada Vukovara, tvrdili smo kako Vukovar zaslužuje bolje i od tada smo težili ostvarenju toga. Svojim kontinuiranim i predanim radom ostvarili smo zadano. Jedan od segmenata toga cilja svakako je i racionalizacija poslovanja, ali i poboljšanje efektivnosti i efikasnosti u svakom smislu našega posla. Vjerujem kako smo uspjeli i zaista postali pravi servis građana," rekao je gradonačelnik Penava poručujući kako bezuvjetan nalaz državne revizije samo potvrđuje transparentan i otvoren odnos kao i odgovorno ponašanje Gradske uprave prema imovini i financijama grada Vukovara što se očituje u racionalizaciji poslovanja, smanjenju svih troškova rada Gradske uprave, smanjenju broja službenih vozila s trinaest na šest te drugim mjerama štednje.
„Naravno, uvijek ima prostora za napredak i vjerujem kako temeljem pokazanog rada građani imaju pouzdanje kako ćemo nastaviti činiti sve što je u našoj moći i mogućnostima kako bismo otklonili i najmanje nepravilnosti te od Grada Vukovara učinili maksimalno učinkovitu jedinicu lokalne samouprave koja će služiti na dobrobit svim njezinim građanima," naglasio je gradonačelnik Penava.