Upravni odjel za financije i nabavu

Sukladno odredbama Zakona o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi („Narodne novine", br. 94/18.) dana 1. srpnja 2019. stupa na snagu obveza izdavanja elektroničkih računa u javnoj nabavi. Ova obveza primjenjuje se na sve ugovore za nabavu robe, radova i usluga koje sklapaju naručitelji u smislu Zakona o javnoj nabavi (uključujući i jednostavnu nabavu tj. nabavu roba i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000 te radova procijenjene vrijednosti do 500.000 kn). Prema tome, svi poduzetnici koji obveznicima javne nabave, u našem slučaju Gradu Vukovar, isporučuju robu, radove i/ili usluge dužni su od 1. srpnja 2019. za svoje isporuke izdavati elektroničke račune.

pic 01Gradonačelnik Grada Vukovara Ivan Penava održao je konferenciju za medije na kojoj je predstavio prvi bezuvjetni nalaz financijske revizije Državnog ureda za reviziju u proteklih dvadeset godina.

Obavještavamo studente grada Vukovara da su dana 14. ožujka 2017. isplaćene stipendije za veljaču 2017.godine.

 

Isplata stipendija za listopad, studeni i prosinac 2016. godine i za siječanj 2017.godine dana 15. veljače 2017. godine

 

Obavještavamo studente grada Vukovara da su danas 07. rujna 2016., isplaćene stipendije za rujan 2016.

Upravni odjel za financije i nabavu Grada Vukovara obavještava studente - stipendiste da je s danom 4. srpnja 2016. uplaćen iznos stipendija za mjesec lipanj 2016. godine.

Obavještavamo stipendiste Grada Vukovara da su danas 13. lipnja., isplaćene stipendije za svibanj.

Upravni odjel za financije i nabavu Grada Vukovara obavještava studente - stipendiste da je sa danom 05.05.2016. godine uplaćen iznos stipendija za mjesec travanj 2016. godine

Upravni odjel za financije i nabavu Grada Vukovara obavještava studente - stipendiste da je sa danom 06.04.2016. godine uplaćen iznos stipendija za mjesec ožujak 2016. godine

Upravni odjel za financije i nabavu Grada Vukovara obavještava studente - stipendiste da je sa danom 09.03.2016. godine uplaćen iznos stipendija za mjesec veljaču 2016. godine