Na temelju točke IX. stavka 3. Javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Vukovara, objavljen dana 16. ožujka 2022. godine, KLASA: 320-01/22-01/3, URBROJ: 2196-1-01-22-3, a sukladno članku 7. stavka 2. Pravilnika o provođenju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta i zakup za ribnjake u vlasništvu Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 47/19), Povjerenstvo za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Vukovara, objavljuje


OBAVIJEST
o javnom otvaranju ponuda

 

Javno otvaranje ponuda pristiglih na Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Vukovara, KLASA: 320-01/22-01/3, URBROJ: 2196-1-01-22-3, objavljenog dana 16.ožujka 2022. godine na oglasnoj ploči Grada Vukovara i na web stranici Grada Vukovara (www.vukovar.hr), provest će se

dana 28. travnja 2022. godine s početkom u 9:00 sati

u Gradskoj vijećnici Grada Vukovara, Dr. Franje Tuđmana 1, 32000 Vukovar

 

 

Povjerenstvo za zakup poljoprivrednog zemljišta
u vlasništvu Republike Hrvatske na području
Grada Vukovara

 

KLASA: 320-01/22-01/3
URBROJ: 2196-1-6-22-8
Vukovar, 19. travnja 2022.