Upravni odjel za gospodarstvo

Uskoro novi sadržaji u park-šumi Adica!

Grad Vukovar i ove godine pomaže vukovarske poljoprivrednike.

Vukovar je jedan od 22 hrvatska grada u kojem će se provoditi integrirana teritorijalna ulaganja.

Sukladno točki 9. stavak 4. Javnog poziva za dodjelu bespovratnih potpora u poljoprivredi na području grada Vukovara u 2023. godini (KLASA: 320-10/23-01/2, URBROJ: 2196-1-02-23-4 od 12. travnja 2023. godine), na prijedlog Povjerenstva za dodjelu bespovratnih potpora u poljoprivredi Grada Vukovara, gradonačelnik Grada Vukovara donio je Odluku o dodjeli bespovratne potpore u poljoprivredi na području grada Vukovara u 2023. godini.

Bogati program Festivala očekuje nas ovog vikenda u Vukovaru!

Dozvoljava se produljenje radnog vremena svim ugostiteljskim objektima iz skupine „Restorani“ i Barovi“ na području Grada Vukovara, u zatvorenom i otvorenom prostoru (terase) do 4,00 sata u dane kako slijedi:

- 5. svibnja 2023. g. (petak na subotu)
- 6. svibnja 2023. g. (subota na nedjelju)

Uz 1200 porcija graha Vukovarci obilježili Praznik rada!

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije  Republike Hrvatske prihvatilo je kao uspješnu prijavu Grada Vukovara na Poziv za urbana područja za provedbu mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU mehanizma) u financijskom razdoblju 2021. – 2027., putem kojeg će Vukovar i okolne općine imati na raspolaganju financijska sredstva za realizaciju strateških projekata.

Zatvara se Javni poziv zbog iskorištenja proračunskih sredstava predviđenih za realizaciju ovog Javnog poziva

Gradonačelnik Penava najavio je nastavak bespovratnih potpora za poljoprivrednike.