Grad Vukovar donio je odluku o produljenju radnog vremena svim ugostiteljskim objektima iz skupine "Restorani" i "Barovi" na području grada Vukovara u zatvorenom i otvorenom prostoru (terase) do 04,00 sata za vrijeme održavanja manifestacije ''Okusi Hrvatske'' u sklopu IX. Dana obrtništva Vukovar na dan 23. rujna 2023.

 

ODLUKA