U utorak, 2. lipnja 2015. godine u Hrvatskoj gospodarskoj komori, Županijskoj komori Vukovar održan je info dan na kojem su predstavnici Ministarstva gospodarstva prezentirali Operativni plan provedbe Industrijske strategije RH 2014. – 2020., Strategiju pametne specijalizacije RH 2014. – 2020. te mogućnosti financiranja iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova za istraživanje, tehnološki razvoj i inovacije. Svrha info dana, koji se organiziraju u svim županijskim komorama, je upoznati poslovni sektor sa mogućnostima i programskim okvirima korištenja proračunskih sredstava i sredstava ESI fondova.

Ministarstvo gospodarstva je u okviru Financijske perspektive Europske unije 2014.-2020. odgovorno za 330 milijuna EUR alokacije koju će, sukladno prioritetima utvrđenih Strategijom pametne specijalizacije, usmjeriti isključivo prema poslovnom sektoru sa glavnim ciljem jačanja konkurentnosti gospodarstva kroz ulaganja u istraživanje, tehnološki razvoj i inovacije. Također, započeto je sa provedbom Industrijske strategije RH 2012.-2020. za što su alocirana sredstva iz proračuna za industriju za 2015. godinu.

Prezentacije sa info dana preuzmite na sljedećim linkovima:
Operativni plan provedbe Industrijske strategije RH 2014. – 2020.
Strategija pametne specijalizacije RH 2014. – 2020.
Mogućnosti financiranja iz ESI fondova za istraživanje, tehnološki razvoj i inovacije.