Generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković i gradonačelnik Grada Vukovara Ivan Penava otvorili su radove na uređenju rijeke Vuke i obalnog pojasa na području grada Vukovara. Riječ je o šestoj poddionici ukupne vrijednosti 6,2 milijuna kuna, dok je planirana vrijednost cjelokupne investicije uređenja rijeke Vuke i obalnog pojasa na području grada Vukovara 57.195.082,81 kn.

Gravitirajuće područje uz rijeku Vuku koja se u Vukovaru ulijeva u Dunav, duž cijelog poteza zahvata, bit će u potpunosti uređeno urbanim sadržajima koje će uz krajobrazno uređenje stanovnicima grada Vukovara u budućnosti omogućiti korištenje prostora na nov i kvalitetniji način.
Ovim projektom uređenja rijeke Vuke i obalnog pojasa trajno će se izgraditi sustav obrane od poplava i ujedno omogućiti upravljanje vodnim režimom rijeke Vuke, kako za niskih voda tako i za razdoblja visokih voda rijeke Dunav na području grada Vukovara.

Generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković ovom je prigodom rekao kako se u sinergiji s Gradom Vukovarom radi na nadograđivanju projekta ove šetnice, koja će u konačnici spojiti središte Vukovara s Park-šumom Adicom, a cilj je revitalizirati dio prirode i građanima omogućiti što ljepši i dostupniji okoliš uz Dunav što čini i rijeka Vuka, stara Vuka i nekoliko bara koje se nalaze u blizini. „Izvodimo radove na pregradi u samom centru Vukovara koja će omogućiti zaustavljanje i pohranjivanje vode iz Vuke i puštanje dunavskih voda pa će se moći prehranjivati stara Vuka te održavati bolji vodni režim 10 do 15 km unutar cijelog toka Vuke" pojasnio je Đuroković.

Gradonačelnik Penava izrazio je zadovoljstvo odličnom suradnjom s Hrvatskim vodama. „Ovim projektom dobiti ćemo značajne sadržaje koji će uvelike podići kvalitetu života u društvenom i ekološkom smislu. Izgradnjom nove šetnice ćemo omogućiti građanima površinu za kretanje i boravak u prirodi, rekreaciju i opuštanje, a podizanjem razine Vuke pozitivno će se utjecati na prirodna staništa", rekao je Penava te dodao kako zahvaljujući ovakvim projektima pokazujemo da potencijale koje imamo uz rijeku Vuku i Dunav iskorištavamo na najbolji mogući način i u punom svjetlu ih stavljamo na raspolaganje građanima i svim posjetiteljima Vukovara.