Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i graditeljstvo

Vukovar postaje bogatiji za novo, natkriveno, profesionalno boćalište.

Grad Vukovar nastavlja s provedbom projekta sanacije javnih raspela i sakralne baštine.

Projekt je u iznosu od 1.125.951,48 kuna sufinanciran sredstvima EU.

Grad Vukovar nastavlja raditi na podizanju kvalitete i standarda života svih građana.

Novo parkiralište brojati će preko 70 parkirnih mjesta.

Radove je obišao gradonačelnik Ivan Penava.

Na radionici su građani saznali sve uvjete prijave na Javni poziv.

Modernizacija pruge Vinkovci-Vukovar znači njezinu nadogradnju, elektrifikaciju i obnovu.

Odluke se primjenjuju od 01. listopada 2021. godine.

Besplatna radionica održat će se 22. rujna u 17:00 sati u Rodnoj kući Lavoslava Ružičke.