Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i graditeljstvo

Za projekt je osigurano sufinanciranje FZOEU u visini od 80%.

U tijeku je postavljanje solarnih elektrana na 12 zgrada u gradu!

U potpunosti je kompletiran sustav odvojenog prikupljanja otpada za višestambene zgrade.

Grad Vukovar nastavlja s akcijama pošumljavanja.

Sigurnije i bolje prometovanje gradskom četvrti Mitnica.

Grad Vukovar u suradnji s tvrtkom Magic Forest provodi projekt pošumljavanja zelenih površina.

Obavijest građanima: zrak u Vukovaru je dobre kvalitete.

Na području Vukovara u idućem periodu provodit će se sadnja drveća dronovima!

Postavljen je pješački most u Park-šumi Adica.