Završena je sanacija javne rasvjete u Čakovečkoj ulici u duljini od 1600 metara. Postojeći napojni kabeli bili su neispravni zbog čega su se javljali učestali kvarovi, a rasvjetni stupovi bili su u iznimno lošem stanju zbog starosti, korozije i oštećenja nastalih u ratu te su zbog narušene mehaničke stabilnosti predstavljali potencijalnu opasnost za prolaznike.

Upravo iz navedenih razloga Grad Vukovar je pristupio sanaciji javne rasvjete, odnosno zamjeni napojnih elektroenergetskih kabela i 49 postojećih dotrajalih metalnih stupova i betonskih temelja.. Sanacijom javne rasvjete poboljšana je pouzdanost, sigurnost i vizualni izgled javne rasvjete u Čakovečkoj ulici.

Izvođač radova je tvrtka Bošković Elektromontaža d.o.o. iz Vinkovaca, dok je stručni nadzor vršila tvrtka Tomin inženjering d.o.o. iz Osijeka. Vrijednost izvedenih radova je 597.830,00 kn, a sufinancirao ih je Fond za obnovu i razvoj Grada Vukovara.