Gradonačelnik Grada Vukovara Ivan Penava potpisao je Ugovor o izvođenju radova na Izgradnji sportsko-rekreacijskog centra na nogometnom stadionu u Vukovaru s direktorom tvrtke PLANUM-GRAĐENJE d.o.o. Emilom Tušom.

Vrijednost ugovorenih radova iznosi 12.367.818,44 kn. s PDV – om, a projekt sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj iz Operativnog programa KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014-2020 kroz Intervencijski plan Grada Vukovara. Rok izvođenja radova je 15 mjeseci od uvođenja izvođača u posao.

Projektom će se obuhvatiti i uređenje okoliša, izgradnja novih parkirnih mjesta te uređenje nogometnih igrališta. Prostor je u potpunosti usklađen s Pravilnikom o osiguranju pristupačnosti građevine osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti.

Projektom je planirana izgradnja javne zgrade ‐ sportsko – rekreacijske namjene koja će se sastojati od tribina s pratećim prostorijama u prizemlju i upravnog dijela. Također, izgradit će se i nova parkirališna mjesta od kojih će biti unutarnjih 10 parkirališnih mjesta za osobna vozila i dva autobusna parkirališna mjesta te 24 vanjska parkirališna mjesta.

Projekt uključuje izgradnju novih manipulativnih površina i spajanje čestica k.č. 1575, dijela 1572 i dijela 1571/2 u jedinstvenu česticu k.č.br. 1575, k.o. Vukovar. 

Nogometni stadion smješten je u rubnom dijelu centra grada Vukovara i povezan je s dvije prometnice; Ulicom 204.vukovarske brigade i Ulicom kralja Tvrtka. Glavni ulaz nalazi se na spoju Ulica (jugoistočni dio stadiona), a ulaz za gledatelje nalazi se u Ulici kralja Tvrtka (sjeveroistočni dio stadiona). Novoprojektiranim rješenjem bi se ulaz premjestio isključivo iz Ulice kralja Tvrtka, kako bi se dodatno rasteretilo Ulicu 204.vukovarske brigade.

„Osnovna ideja pri izradi idejnog rješenja bila je da na moderan i suvremen način spojimo sportski sadržaj za profesionalnu djelatnost i rekreaciju. Sama zgrada sportskog objekta je postavljena u fokus rješenja te joj je pridano najviše važnosti, odnosno tribinama za sjedenje sa 186 sjedećih mjesta te dodatno pomoćno igralište na zapadnoj strani i novouređeno nogometno igralište kako bi svi oni građani koji se žele i vole baviti sportskim aktivnostima na otvorenome dobili još jedan moderni sportsko-rekreacijski centar,“ rekao je ovom prilikom gradonačelnik Ivan Penava ističući kako je obnova stadiona započela već postavljanjem atletske staze, a kako ovaj dio projekta ima ne samo sportsko-rekreacijski značaj nego je i dio obnove Ulice 204. vukovarske brigade.