U Gradskoj vijećnici Grada Vukovara gradonačelnik Ivan Penava potpisao je ugovor o nabavi i sadnji 2800 sadnica drveća koja će se saditi na području cijeloga grada.

Ugovor je potpisan s Ljiljanom Isajlović, direktoricom tvrtke Floreo d.o.o. iz Osijeka, a potpisivanju su nazočili i zamjenik gradonačelnik Filip Sušac te pročelnik UO za komunalno gospodarstvo i graditeljstvo Dražen Čulig.

Naime, nakon što je proveden projekt pošumljavanja zelenih površina dronom i sadnje mladica hrasta lužnjaka u Adici putem kojih je bačeno 22.500 samoklijajućih loptica na području tzv. „potkove“ te zasađeno preko 500 sadnica hrasta lužnjaka, nastavlja se ozelenjivanje Vukovara.

Gradonačelnik Ivan Penava rekao je kako projekt za cilj ima dodatno ozelenjivanje grada te smanjivanje negativnih učinaka klimatskih promjena. "Nadam se kako ćemo ovim projektom značajno unaprijediti segment hortikulture u Vukovaru i da će Vukovar ovim projektom, ali i projektima koje smo proveli poput sadnje dronom i sadnjom sadnica u Adici, poprimiti nove vizure s puno bogatijim i sređenijim parkovima, perivojima, drvoredima i zelenim površinama koje su ugodne za boravak u prirodi.", između ostaloga je rekao Penava.

Pročelnik Čulig rekao je kako je u planu 47 lokacija na kojima će se odvijati sadnja. "Sadnju planiramo prema prijašnjem izgledu Vukovara, a novost je i metoda navodnjavanja pa ovim projektom osiguravamo i vreće za navodnjavanje koje trebaju osigurati bolju uspješnost i napredak sadnica.", rekao je Čulig te apelirao na građane da čuvaju sadnice te ih ne uništavaju, kako je to bio slučaj u Županijskoj ulici.

Direktorica tvrtke Floreo Ljiljana Isajlović istaknula je zadovoljstvo suradnjom ostvarenom s Gradom Vukovarom. "Grad Vukovar je grad tradicije te sam sigurna kako će stabla koja ćemo posaditi imati pozitivan učinak na grad i biti pravilno održavana.", kazala je.

Sadnja će se obavljati na području kompletnoga grada, a 1500 sadnica drveća biti će zasađeno u park-šumi Adica.

Sadit će se jablan, mliječni, kuglasti i crveni javor, japanska trešnja, velelisna i sitnolisna lipa, divlji kesten, hrast lužnjak, jasen te javorisna platana.

Vrijednost nabave i radova iznosi 366.816,00 EUR s PDV-om, a za ovaj projekt Grad Vukovar prethodno je osigurao sufinanciranje Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u visini od 80% ugovorenih radova.