U studenom 2023. godine Grad Vukovar raspisao je javni poziv za dodjelu sredstava u svrhu energetske obnove višestambenih zgrada na području grada Vukovara, a danas su u Gradskoj vijećnici Grada Vukovara potpisani ugovori o dodjeli sredstava s predstavnicima stanara zgrada koje su se prijavile na javni poziv i ostvarile pravo na financijsku potporu.

Ugovore je ispred Grada Vukovara potpisao gradonačelnik Ivan Penava te ispred tvrtke Tehnostan d.o.o., koja je upravitelj zgrada, direktor Ivan Krajnović.

Javnim pozivom bile su predviđene sljedeće mjere za koje je bilo moguće ostvariti sufinanciranje:

- Izrada energetskog certifikata višestambene zgrade
- Izrada projektne dokumentacije za energetsku obnovu višestambene zgrade
- Izrada projektne dokumentacije sunčanog termalnog sustava za toplu vodu
- Izgradnja sunčane elektrane
- Izgradnja sunčanog termalnog sustava za toplu vodu

Pravo na bespovratna sredstva ostvareno je za 6 višestambenih zgrada na području grada Vukovara te je na taj način dodijeljeno 47.266,84 eura iz gradskog proračuna za izgradnje sunčanih elektrana i izradu projektnih dokumentacija za energetsku obnovu zgrada.

Gradonačelnik Ivan Penava izrazio je nadu kako će ovaj vid mjere koju Grad Vukovar provodi potaknuti i druge suvlasnike zgrada da zakorače ka obnovljivim izvorima energije te drugim načinima smanjenja njezine potrošnje. "Na početku ove godine krenuli smo jednako jako i marljivo kako smo i završili prethodnu godinu. Vjerujem kako će dodijeljena sredstva doprinijeti uštedama i manjim računima te mi je drago da je ova mjera prepoznata među našim sugrađanima.", između ostaloga istaknuo je gradonačelnik Penava i zaključio kako zahvaljujućio dobroj suradnji tvrtke Tehnostan, Grada Vukovara i sugrađana postoji vrlo dobar standard na području grada Vukovara u ovom pogledu. 

Pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i graditeljstvo Dražen Čulig pojasnio je kako je cilj javnog poziva bilo dati podršku sugrađanima koji žive u višestambenim objektima, a koji imaju želju krenuti u energetsku obnovu i korištenje obnovljivih izvora energije. "Najbitniji korak ka svemu je projektna dokumentacija, a sufinanciranje koje je osigurao Grad Vukovar našim sugrađanima će pomoći u njenoj izradi. Za to je u 2023. godini bilo osigurano 150.000,00 eura, a za 2024. godinu u planu je 300.000,00 eura za takve i slične namjene.", rekao je pročelnik Čulig te zaključio kako cijela priča u konačnici doprinosi i ljepšem izgledu Vukovara.

Direktor tvrtke Tehnostan Ivan Krajnović izrazio je zadovoljstvo zainteresiranošću sugrađana. "Uz 6 prijava, još je 11 zgrada izrazilo svoj interes i nalaze se u nekoj od faza prikupljanja dokumentacije. Smatramo da je postignut primarni cilj poziva, a to je povećavanje svijesti suvlasnika o potrebi za racionalnom upotrebom energije.", rekao je Krajnović.

Predstavnici suvlasnika izrazili su zadovoljstvo prilikom potpisivanja ugovora te zahvalili Gradu Vukovaru na potpori u naumu da se poboljša energetska učinkovitost njihovog stambenog prostora.