Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i graditeljstvo

Radove je obišao gradonačelnik Ivan Penava sa suradnicima.

Novouređeni prostor uskoro će nositi ime jednog od mnogobrojnih junaka Domovinskog rata.

Završetkom projekta uvelike će se olakšati i osigurati nesmetan pristup školi.

Završetkom ovog projekta u povijest je trajno urezan veliki trud uložen u obnovu Vukovarskog vodotornja.

Grad Vukovar kontinuirano ulaže u estetiku i funkcionalnost gradskih groblja.

Održano je svečano uručenje Ugovora za izvođenje radova za dovršetak izgradnje postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda grada Vukovara.

Grad Vukovar nastavlja brigu za svoje najmlađe sugrađane.

Nastavak ulaganja u komunalnu infrastrukturu gradske četvrti Sajmište.

U skladu s odredbom članka 3. stavak 3. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliše (NN 64/08) objavljuje se informacija o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat ''Arheološki park Vučedol''.

Grad Vukovar nastavlja ulagati u nivo komunalne opremljenosti na svom području.