Na temelju Odluke Gradonačelnika Grada Vukovara, od 06. listopada 2023. godine (KLASA: 402-06/23-01/74, URBROJ: 2196-1-02-23-2), Upravni odjel za obrazovanje, sport i branitelje Grada Vukovara objavljuje

JAVNI POZIV
za dodjelu nagrade studentima za izvrsnost

I.
Grad Vukovar nagraditi će u 2023. godini studente, koji su u akademskoj godini 2022./2023. u statusu redovnog studenta u sustavu visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj, ostvarili izvrstan uspjeh s prosjekom ocjena od 4.50 do 5.00, na studijima u Republici Hrvatskoj.

II.
Pravo na nagradu ostvaruju studenti koji:

- imaju prebivalište na području grada Vukovara, kontinuirano od početka akademske
godine 2022./2023.,
- u akademskoj godini 2022./2023. imaju status redovnog studenta u sustavu visokog
obrazovanja u Republici Hrvatskoj,
- su u akademskoj godini 2022./2023. ostvarili izvrstan uspjeh s prosjekom ocjena od
4.50 do 5.00.

III.
Visina jednokratne nagrade utvrditi će se odlukom gradonačelnika, sukladno raspoloživim sredstvima osiguranim u Proračunu Grada Vukovara za 2023. godinu za tu namjenu i broju studenata, koji ostvaruju pravo na nagradu.

IV.
Uz prijavu studenti prilažu:

- presliku važeće osobne iskaznice,
- uvjerenje MUP-a o prebivalištu/Elektronički zapis o prebivalištu, izdano od datuma objave
ovog javnog poziva, iz kojeg je vidljivo kontinuirano prebivalište na području Grada
Vukovara od početka akademske godine 2022./2023.,
- potvrdu ustanove iz sustava visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj o prosječnoj ocjeni
u akademskoj godini 2022./2023., i
- IBAN broja žiro-računa studenta (presliku bankovne kartice ili potvrdu banke s IBAN
brojem).

V.
Prijava s traženim prilozima podnosi se na adresu:

Grad Vukovar, Upravni odjel za obrazovanje, sport i branitelje, Dr. Franje Tuđmana 1, 32 000 Vukovar, s naznakom “Za dodjelu nagrade studentima za izvrsnost“.

Prijave se podnose poštom ili neposrednom predajom u pisarnici Grada Vukovara.

Rok za podnošenje prijava je petnaest (15) dana od dana objave ovoga Javnog poziva. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

VI.
Ovaj Javni poziv objavljuje se na internetskoj stranici Grada Vukovara i u Vukovarskim novinama.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon 456-545 ili na mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

KLASA: 402-06/23-01/74
URBROJ: 2196-1-3-23-3
U Vukovaru, 06. listopada 2023.


PROČELNIK:
dr.sc. Darko Dimić

 

ODLUKA

JAVNI POZIV

PRIJAVNICA