Gradske vijesti

Dovršena je sanacija prometnica u ulicama Dr. Antuna Bauera-Paje i Županijska.

Želim vam radostan i blagoslovljen Uskrs!

Povijest ne možemo mijenjati, ali moramo jasno osuditi sve totalitarne režime

Obavještavamo stipendiste Grada Vukovara da je dana 7. travnja 2020. godine isplaćena stipendija za mjesec OŽUJAK 2020. godine

Kao i prethodnih godina, a povodom nadolazećeg blagdana Uskrsa, Grad Vukovar osigurao je uskrsnice za korisnike prava na naknadu za troškove stanovanja sa socijalnim statusom i poklon pakete za korisnike Pučke kuhinje.

Vukovar je zasigurno postao poželjna turistička destinacija u godinama koje su prethodile, čemu svjedoče podaci koji su za 2019. godinu dostigli svoj vrhunac.

Sukladno čl. 16. st. 2. Zakona o procjeni vrijednosti nekretnina ( „NN“ br. 78/15 ) upravna tijela dužna su izraditi Izvješće o tržištu nekretnina za svoje područje nadležnosti i objaviti ga svake godine do 31. ožujka na svojim mrežnim stranicama, uz prethodnu suglasnost povjerenstva za procjenu nekretnina

Restaurirano je najpoznatije ulično kameno raspelo u Vukovaru, tzv. Bećarski križ.

Na autocesti A5, na čvoru Osijek, postavljena turistička ploča grada Vukovara