Pozivamo vas na prezentaciju Projekta „ Uspostava mobilnih timova peer podrške u zajednici za osobe sa psihosocijalnim teškoćama“, koja će se održati 31. kolovoza 2020. s početkom u 11:00 sati u sjenici Vukovarske kuće, u Vukovaru.

Projekt se provodi u sklopu Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014.-2020., po pozivu: „Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici – faza I“, i u cijelosti je financiran bespovratnim sredstvima Europskog socijalnog fonda.

Projekt će prezentirati predstavnici udruga iz 7 županija.

Skup, kao i edukativne projektne aktivnosti najavljene su komorama.