POVJERENSTVO ZA PROVEDBU OGLASA
KLASA: 112-01/20-01/13
URBROJ: 2196/01-20-18
Vukovar, 29. rujna 2020. godine

 

 

Na temelju članka 23., stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19), Povjerenstvo za provedbu Oglasa za prijam u službu, na određeno vrijeme, u trajanju 18 (osamnaest) mjeseci, uz probni rad od 2 (dva) mjeseca, za radno mjesto: Viši referent za socijalnu skrb, za obavljanje poslova voditelja projekta „Pokloni mi osmijeh–II“ objavljuje sljedeću

 

RANG LISTU KANDIDATA
prema ukupnom broju bodova

 

Nakon prethodne provjere znanja i sposobnosti (pisanog testiranja i intervjua) provedeno je bodovanje cjelokupnog postupka temeljem kojeg su kandidati ostvarili slijedeći broj bodova:

1. Mihaela Nović …………………………………………. 19,5 bodova
2. Aleksandar Radeka …………………………………….. 16 bodova
3. Katica Matić …………………………………………….15,5 bodova

Rang lista se objavljuje na Oglasnoj ploči Grada Vukovara i službenoj stranici Grada Vukovara www.vukovar.hr.

 

Predsjednik Povjerenstva:
Josip Paloš, mag. iur.