R E P U B L I K A H R V A T S K A
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

GRAD VUKOVAR
POVJERENSTVO ZA PROVEDBU OGLASA
ZA PRIJAM U SLUŽBU
KLASA:112-02/24-01/9
URBROJ:2196-1-24-32
Vukovar, 10. travnja 2024.

Sukladno odredbama članka 20.-22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19, dalje: Zakon), Povjerenstvo za provedbu Oglasa za prijam u službu, na određeno vrijeme u trajanju od 36 mjeseci , uz probni rad od dva (2) mjeseca, u Grad Vukovar, Upravni odjelu za društvene djelatnosti na radno mjesto – Administrativni tajnik za poslove društvenih djelatnosti, za obavljanje poslova asistenta na projektu „Pokloni mi osmijeh – IV, objavljenog na službenoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područni ured Vukovar, na službenim stranicama Grada Vukovara i na Oglasnoj ploči Grada Vukovara, objavljuje


OBAVIJEST
o rezultatima pisanog testiranja - Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme u trajanju od 36 mjeseci (uz probni rad od 2 mjeseca), na radno mjesto - Administrativni tajnik za poslove društvenih djelatnosti, za obavljanje poslova asistenta na projektu „Pokloni mi osmijeh – IV“

Na pisanom testiranju održanom 10. travnja 2024. godine, od ukupno 10 bodova, kandidati su ostvarili sljedeći rezultat:

1. RENATO POSAVČIĆ – 9,5 bodova.
2. MIRJANA KRESOVIĆ – 8,5 bodova.
3. ANA KRSTIĆ – 5,5 bodova.
4. ZORAN JOVANIĆ – 5,5 bodova.
5. ANITA HODOVANJ – 5 bodova.
6. LJUBINKA VULETIĆ VUKOVIĆ – 4,5 bodova.

Temeljem članka 22. stavka 5. Zakona, kandidati koji su ostvarili najmanje 50 % bodova (5 i više bodova), mogu pristupiti razgovoru (intervju) koji će se održati s Povjerenstvom za provedbu Natječaja, dana 10. travnja 2024., s početkom u 11,30 sati, u Gradu Vukovaru, Dr. Franje Tuđmana 1, ured broj 18 (II. kat).

Slijedom gore navedenog, razgovoru (intervjuu) mogu pristupiti sljedeći kandidati:

1. RENATO POSAVČIĆ – 9,5 bodova.
2. MIRJANA KRESOVIĆ – 8,5 bodova.
3. ANA KRSTIĆ – 5,5 bodova.
4. ZORAN JOVANIĆ – 5,5 bodova.
5. ANITA HODOVANJ – 5 bodova.

Ovaj poziv objavljuje se na oglasnoj ploči Grada Vukovara i na internetskoj stranici Grada Vukovara (www.vukovar.hr).


Predsjednik Povjerenstva
Siniša Mitrović