Natječaji

Natječaj za obavljanje poslova:odgojitelj (m/ž) - jedan (1) izvršitelj za rad na određeno puno radno vrijeme – do povratka radnice s bolovanja, odnosno rodiljnog i roditeljskog dopusta...

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

Natječaj za prijam u službu namještenika, na neodređeno vrijeme uz probni rad od tri mjeseca, u Gradu Vukovaru, Uredu gradonačelnika, na radno mjesto servirka- domaćica (1 izvršitelj/ica)...

Raspisuje se Natječaj za davanje u zakup prodajnih mjesta (klupa) na Gradskoj tržnici Vukovar (Olajnica 20, Vukovar) radi prodaje na malo poljoprivrednih i drugih proizvoda.

Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu vježbenika/-ce radi osposobljavanja za obavljanje poslova radnog mjesta viši stručni suradnik za opće poslove, u Gradu Vukovaru, Upravnom odjelu za opće poslove, objavljuje rang listu kandidata prema ukupnom broju bodova...

Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu vježbenika/-ce radi osposobljavanja za obavljanje poslova radnog mjesta viši stručni suradnik za opće poslove, u Gradu Vukovaru

Natječaj za prijam u službu vježbenika/ce (1 izvršitelj/ica), radi osposobljavanja za obavljanje poslova radnog mjesta viši stručni suradnik za opće poslove u Upravnom odjelu za opće poslove, na određeno vrijeme od 12 mjeseci.

Rang lista kandidata - Viši stručni suradnik za provedbu EU projekata

Temeljem članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine“ broj 125/11, 64/15 i 112/18), članka 5. Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Grada Vukovara („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara br. 3/16 i 5

Temeljem članka 37. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ br. 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), temeljem članka 18. Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti („Narodne novine“ broj 17/19) Statuta Gradske knjižnice čl. 10, Upravno vijeće...