Ostale vijesti

Gradonačelnik Grada Vukovara donosi Odluku o poništenju II. Javnog natječaja za sufinanciranje programa udruga iz područja tehničke kulture u gradu Vukovaru za 2020. godinu

Sredstvima Europskog socijalnog fonda (ESF) u Vukovaru je osnovan "IN društveni centar" namijenjen za sve vrste osoba sa invaliditetom ili poteškoćama u razvoju, a UOSI "Vuka" u okviru njega pokreće radionice plesne terapije!

U Gradskom muzeju Vukovar otvorena je izložba ITALIJA. (NE)VIDLJIVA PRIČA

Projekt „Pravna i psihosocijalna pomoć i podrška beskućnicima s područja Vukovarsko-srijemske i Osječko-baranjske županije“ završava 31.7.2020., a započeo je 1.8.2019. godine. Provodi se na području Grada Vukovara i Osijeka te dvaju županija.

Za sve knjigoljupce koji vole čitati i još više razgovarati o pročitanom od rujna krećemo s dva čitateljska kluba Gradske knjižnice Vukovar za punoljetne članove.

U Perivoju Dvorca Eltz petu godinu za redom otvoren je DunavArt festival

Objavljuje se Javni poziv za prikupljanje programa za izradu Programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi Grada Vukovara za 2021. godinu

Predmet ovog javnog poziva je prikupljanje pisanih prijedloga programa za izradu Programa javnih potreba u sportu Grada Vukovara u 2021. godini.

U okviru provedbe aktivnosti Volonterskog centra Vukovar, u četvrtak 9.7. održana je još jedna volonterska akcija na području grada Vukovara, ovoga puta u suradnji s Dječjim vrtićem Vukovar II.

Temeljem članka 4. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koji provode Udruge („Narodne novine“ br. 26/15), a sukladno članku 4. Odluke o utvrđivanju kriterija, mjerila i postupaka za odobravanje financiranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području grada Vukovara ("Službeni vjesnik" Grada Vukovara br. 11/17) objavljuje se