Ostale vijesti

Turistička zajednica Grada Vukovara, Grad Ilok i Turistička zajednica općine Nijemci krenuli su sa izazovnim projektom, integralnim upravljanjem kvalitete u destinacijama, potpisivanjem ugovora sa Feel IQM d.o.o. u destinaciji Dunav i Srijem

Gradonačelnik Grada Vukovara donosi Odluku o raspodjeli sredstava za financiranje programa/projekata

Grad Vukovar objavljuje izvješće o dodijeljenim sredstvima temeljem Javnog poziva za dodjelu jednokratnih financijskih sredstava udrugama u području sporta od interesa za Grad Vukovar u 2020. godini.

Gradonačelnik Grada Vukovara donosi Odluku o poništenju Javnog natječaja za dodjelu financijskih sredstava udrugama iz područja tehničke kulture za 2021. godinu

U sklopu projekta „Super je biti različit“ razvijen je novi program rada za potencijalno darovitu djecu.

Kratke priče, fotografije, videoradovi - rok do 5. veljače 2021.

Rezultati procjene projekata Javnog natječaja Zdravstvena i socijalno humanitarna zaštita u 2021. godini

Rezultati procjene projekata Javnog natječaja Osnaživanje civilnog društva u 2021. godini

Gradonačelnik Grada Vukovara donosi Odluku o raspodjeli sredstava za financiranje projekata udruga proisteklih iz Domovinskog rata od interesa za Grad Vukovar

Gradonačelnik Grada Vukovara donosi Odluku o raspodjeli sredstava za financiranje projekata udruga proisteklih iz Domovinskog rata od interesa za Grad Vukovar