Ostale vijesti

U Splitu održano Pojedinačno prvenstvo Hrvatske u šahu za juniorke i juniore do 17 i 19 godina

BICIKLISTIČKI ULTRAMARATON VUKOVAR - DUBROVNIK

Od 1. lipnja 2023. nastavili smo s provedbom trogodišnjeg projekta „RE (aktivacija) starijih osoba II.!“ u partnerstvu sa Zavodom za socijalni rad, područnim uredom Vukovar i Domom za starije osobe Primum.

Od 1. siječnja 2023 do 31. prosinca 2025. godine provodi se projekt Besplatna pravna pomoć - jednakost i pravda za sve koji financira Ministarstvo pravosuđa i uprave, a provodi se u partnerstvu sa Centrom za mir nenasilje i ljudska prava.

Pozivamo sve zainteresirane i ljubitelje dobrog filma da postanu dio tima volontera 17. Vukovar Film Festivala.

Gradonačelnik Grada Vukovara objavljuje II. Javni natječaj za podnošenje prijava za dodjelu prostora u vlasništvu Grada Vukovara na korištenje udrugama proisteklim iz Domovinskog rata za provođenje aktivnosti od interesa za opće dobro

Članovi Savjetodavnog odobora Info centra za mlade Vukovar odlučili su se prije godišnjih odmora baciti na posao i isplanirati radnu jesen.

JOHNNY DEPP U VUKOVARU!

JUNIORI KOP VUKOVARA SU VICEPRVACI HRVATSKE

Gradonačelnik Grada Vukovara objavljuje II. Javni natječaj za podnošenje prijava za dodjelu prostora u vlasništvu Grada Vukovara na korištenje udrugama proisteklim iz Domovinskog rata za provođenje aktivnosti od interesa za opće dobro