Temeljem članka 21. stavak 5. Zakona o proglašenju Vukovara mjestom posebnog domovinskog pijeteta („Narodne novine“ broj 25/20) i članka 34. stavka 1. točke 11. Statuta Grada Vukovara („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara broj 4/09, 7/11, 4/12, 7/13, 7/15, 1/18, 2/18 – pročišćeni tekst, 7/19 Odluka Ustavnog suda RH i 3/20) objavljuje se

JAVNI POZIV
za dostavu prijedloga članova Vijeća za domovinski pijetet, mir i razvoj

I.
Predmet ovog javnog poziva je prikupljanje prijedloga za članove Vijeća za domovinski pijetet, mir i razvoj (u daljnjem tekstu: Vijeće) i njihove zamjenike.

II.
Člankom 21. stavkom 3. Zakona o proglašenju Vukovara mjestom posebnog domovinskog pijeteta („Narodne novine“ broj 25/20, dalje u tekstu: Zakon) propisano je da će Vlada Republike Hrvatske imenovati Vijeće. Vijeće je stalno tijelo koje koordinira i prati aktivnosti obilježavanja posebnog domovinskog pijeteta, može predložiti mjere i aktivnosti radi njihova unapređenja i prati njihovo provođenje te prati i može predložiti mjere poticanja društvenog razvoja područja posebnog domovinskog pijeteta.
Isto tako, člankom 21. stavkom 1. točkom o) Zakona je propisano da Vijeće čine tri predstavnika hrvatskih branitelja i stradalnika iz Domovinskog rata s područja grada Vukovara, a člankom 21. stavkom 5. Zakona je propisano da braniteljske udruge s područja grada Vukovara dostavljaju prijedloge za članove Vijeća i njihove zamjenike temeljem kojih Gradsko vijeće Grada Vukovara ih predlaže Vladi Republike Hrvatske radi imenovanja.

III.
Pravo sudjelovanja na Pozivu imaju braniteljske udruge s područja grada Vukovara.
Udruge koje se javljaju na Poziv moraju biti upisane u Registar udruga Republike Hrvatske i u Registar neprofitnih organizacija pri Ministarstvu financija.

IV.
Uz pisani prijedlog (Obrazac prijedloga biti će objavljen uz ovaj javni poziv) potrebno je dostaviti potpisani životopis i kontakt podatke osoba koje se predlažu.
Pisani prijedlozi neće se razmatrati ukoliko nisu dostavljeni u roku i ukoliko ne sadržavaju svu potrebnu dokumentaciju.

V.
Prijedlozi se dostavljaju elektroničkom poštom, zaključno s 21. rujnom 2020. godine. Prijedlozi Programa predaju se na e-mail adresu:
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Za dodatne informacije obratiti se na e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ili na tel 032/456-593.

KLASA: 023-01/20-01/3
URBROJ: 2196/01-01-20-3
U Vukovaru, 16. rujna 2020. godine

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Tomislav Šota, dr. med. vet.

Obrazac prijedloga