Na temelju članka 47. stavka 3. točke 7. Statuta Grada Vukovara („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara br. 4/09, 7/11, 4/12, 7/13, 7/15, 1/18 i 2/18 – pročišćeni tekst, 7/19 – Odluka Ustavnog suda RH, 3/20 i 3/21) gradonačelnik Grada Vukovara objavljuje

JAVNI  POZIV

za upis učenika na dječje ljetovanje na otoku Čiovu u 2023. godini

I.

Predmet ovog Javnog poziva je prikupljanje pisanih prijava za upis učenika na dječje  ljetovanje na otoku Čiovu u 2023. godini.

   II.

U sklopu programa dječjeg ljetovanja na otoku Čiovu boravit će 47 učenika i 3 voditelja/pratitelja u terminu od 21. 07. do 28.07. 2023. godine.

III.

Na dječjem ljetovanju na otoku Čiovu mogu sudjelovati učenici od završenog 2. do završenog 5. razreda osnovne škole s područja grada Vukovara i sa prebivalištem u gradu Vukovaru, a prema sljedećim kriterijima:

 1. Prosjek ocjena u školskoj godini 2021/2022.
 • Djeca koja imaju loše vladanje temeljem svjedodžbe o završenom razredu bit će izuzeta iz daljnje evidencije na navedeno ljetovanje bez obzira na prosjek ocjena, a nepotpune i nepravovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Ukoliko učenici imaju isti prosjek ocjena, prednost imaju učenici:

 • s uzornim vladanjem,
 • iz obitelji korisnika zajamčene minimalne naknade,
 • iz obitelji korisnika prava na dječji doplatak,
 • učenici koji nisu bili na ljetovanju u organizaciji Grada Vukovara u 2022. godini,
 • s većim brojem izvannastavnih aktivnosti (vidljivo na svjedodžbi),
 • s većim brojem izvanškolskih aktivnosti (vidljivo na svjedodžbi) i
 • viših razreda.

Povjerenstvo će odrediti voditelje/pratitelje na prijedlog škola s područja grada Vukovara i izraditi konačnu listu učenika za odlazak na navedeno ljetovanje.

IV.

 

Prijava učenika na dječje ljetovanje na otoku Čiovu podnosi se na standardiziranom obrascu (u privitku) u UO za društvene djelatnosti Grada Vukovara, dr. Franje Tuđmana 1, Vukovar ili na e-mail adresu; Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

Uz ispunjeni standardizirani obrazac za prijavu potrebno je priložiti slijedeće dokaze:

1. presliku osobne iskaznice jednog roditelja,

2. presliku svjedodžbe učenika za šk. god. 2021/2022.,

3. presliku rodnog lista ili osobne iskaznice učenika,

Dodatna dokumentacija (samo za korisnike):

 1. Rješenje o pravu na zajamčenu minimalnu naknadu ili
 2. Dokaz o pravu na dječji doplatak.

Prijave se zaprimaju od 27. lipnja 2023.- do 10. srpnja 2023. godine.

V.

 

Odluka o odabiru učenika za ljetovanje na otoku Čiovo bit će objavljena na službenoj web stranici Grada Vukovara, najkasnije do 14. srpnja 2023. godine.

Za sve dodatne informacije u svezi ovog Javnog poziva zainteresirani se mogu obratiti na broj telefona: 032/456-503 ili osobno u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti Grada Vukovara.

REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

GRAD VUKOVAR

GRADONAČELNIK

KLASA: 550-05/23-01/3

URBROJ: 2196-1-02-23-8

Vukovar, 21. lipnja 2023. godine.

GRADONAČELNIK

Ivan Penava, prof.

 

JAVNI POZIV

 

OBRAZAC ZA PRIJAVU