Pozivaju se poduzetnici s područja grada Vukovara koji se bave djelatnošću iz područja turizma i fizičke osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu – registrirani privatni iznajmljivači na podnošenje zahtjeva za dodjelu bespovratnih potpora Grada Vukovara u turizmu za 2023. godinu. Bespovratne potpore dodjeljuju se za sufinanciranje troškova nastalih u 2023. godini.

Minimalni iznos bespovratne potpore koji se po pojedinom zahtjevu može dodijeliti je 200,00 eura.
Iznos potpore koji se može dodijeliti pojedinom korisniku iznosi 70% prihvatljivih troškova a maksimalno do 2.500,00 eura.
Sredstva za provedbu Javnog poziva osigurana su u proračunu Grada Vukovara u ukupnom iznosu od 66.362,00 eura.

Javni poziv je otvoren od 24. studenog do utroška proračunskih sredstava u ukupnom iznosu od 66.362,00 eura, a najkasnije do 15. prosinca 2023. godine.

Javni poziv i obrasci za podnošenje zahtjeva dostupni su na web stranici Grada Vukovara; www.vukovar.hr ili u gradskom Upravnom odjelu za gospodarstvo, Dr. Franje Tuđmana 1, Vukovar (1. kat, ured br.5).


JAVNI POZIV

Obrazac zahtjeva
Izjava o korištenim potporama male vrijednosti
Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja
Tablični prikaz troškova