REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR
Upravni odjel za društvene djelatnosti, zdravstvo,
socijalnu skrb, branitelje i nacionalne manjine
KLASA: 610-01/13-01/02
URBROJ: 2196/01-02-13-1

POZIV

za predlaganje programa obilježavanja „3. svibnja – Dana grada Vukovara" za 2013.

Pozivaju se pravne i fizičke osobe (ustanove, udruge i pojedinci) zainteresirane za sudjelovanje u obilježavanju „3. svibnja – Dana grada Vukovara" za 2013. godinu da svoje prijedloge programa dostave Upravnom odjelu za društvene djelatnosti, zdravstvo, socijalnu skrb, branitelje i nacionalne manjine Grada Vukovara.

Predlažu se programi iz sljedećih područja:

- kulture (glazbene, kazališne, likovne, folklorne, književne djelatnosti i druge)

- estrade (zabavno – glazbeni programi)

- sporta

- ostalih djelatnosti iz nespomenutih područja društvenog života koja mogu biti sastavni dio navedenog obilježavanja.

Uz obrazloženje prijedloga programa predlagatelji će dostaviti financijski plan, odnosno specificirati troškove za izvršenje predloženog programa u kojemu će navesti podatke o ukupnim troškovima izvršenja programa, o dijelu sredstava koje osiguravaju iz vlastitih i drugih izvora te o dijelu sredstava čije se osiguravanje očekuje iz Proračuna Grada Vukovara.

Odluku o prihvaćanju/neprihvaćanju predloženih programa donosi Odbor za obilježavanje „Dana grada Vukovara" o čemu će predlagatelji biti obaviješteni.

Prijedlozi programa predaju se poštom ili osobnom dostavom u pisarnicu, soba br. 8, s naznakom:

Upravni odjel za društvene djelatnosti, zdravstvo,
socijalnu skrb, branitelje i nacionalne manjine
Odbor za obilježavanje „3. svibnja – Dana grada Vukovara"
Dr. Franje Tuđmana br. 1
32000 VUKOVAR
Rok za podnošenje prijedloga – od 4. travnja do12. travnja 2013. godine.
Za Odbor za obilježavanje
„3. svibnja – Dana grada Vukovara"

____________________________

Danijela Stanković, predsjednica