Dana 5. rujna 2019. godine s početkom u 10 sati u prostoru Učilišta Studium u Vinkovcima održana je duga Informativno motivacijska radionica za zainteresirane osobe, pripadnike ciljane skupine projekta (dugotrajno nezaposlene osobe, žene, mlade) sa područja grada Vinkovaca.
Radionica je održana u dogovoru sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, Područni ured Vinkovci, u okviru provedbe projekta EKO START iz poziva Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja - faza III UP.01.3.1.01.

Na početku radionice zainteresiranima smo predstavili projekt "EKO START" i njegove aktivnosti te potanko prezentirali oba programa osposobljavanja u ekološkoj poljoprivredi.
Također, informirali smo ih i o uvjetima koje polaznici moraju zadovoljiti kako bi mogli upisati jedan od dva programa koje projekt nudi, sadržaju navedenih programa, kompetencijama koje dobivaju te mogućnostima koje im se pružaju nakon završenog osposobljavanja

Projekt "EKO START" provodi Udruga žena Vukovar s partnerima, Učilištem Studium, Poduzetničko razvojnim centrom Općine Erdut Lokalna razvojna agencija d.o.o. za pružanje usluga, Gradom Vukovarom i Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, Područni ured Vukovar, a financiran je sredstvima Europske Unije u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijal 2014.-2020. iz sredstava Europskog socijalnog fonda u 100% iznosu.