Dana 6. rujna 2019. godine s početkom u 10 sati u prostoru Centra za informiranje i savjetovanje o karijeri održana je treća Informativno motivacijska radionica za zainteresirane osobe, pripadnike ciljane skupine projekta sa područja grada Vukovara.
Radionica je održana u dogovoru sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, Područni ured Vukovar u okviru provedbe projekta EKO START iz poziva Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja-faza III UP.01.3.1.01.

Na radionici smo zainteresiranima predstavili projekt "EKO START" i potanko prezentirali oba programa osposobljavanja u ekološkoj poljoprivredi te govorili o mogućnostima koje se pružaju nakon završetka osposobljavanja. Radionica je sudionicima pružila bolji uvid o sadržaju navedenih programa,te kompetencijama koje stejču završetkom osposoljavanja.

Projekt "EKO START" provodi Udruga žena Vukovar sa partnerima Učilištem Studium, Poduzetničko razvojnim centrom općine Erdut lokalna razvojna agencija d.o.o. za pružanje usluga, Gradom Vukovarom i Hrvatskim zavodom za zapošljavanje područni ured Vukovar, a financiran je sredstvima Europske Unije u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijal 2014.-2020. iz sredstava Europskog socijalnog fonda u 100% iznosu.