Dana 6. rujna 2019. godine održano je posljednje informiranje o programima osposobljavanja - Program osposobljavanja za proizvođača i prerađivača aromatičnog i začinskog bilja te Program osposobljavanja za poslove ekološkog proizvođača povrća, voća i aromatičnog bilja koja se provode kroz projekt „Eko start“.

Informiranje je održano u centru grada Vukovara u vremenu od 8.00 do 12.00 sati.

Uz podjelu letaka i brošura, odgovarali smo na upite građana i na taj način informirali ih o trajanju osposobljavanja, sadržaju programa kompetencijama koje dobivaju te mogućnostima koje im se pružaju nakon završenog osposobljavanja.

Projekt EKO START, iz poziva „Lokalne inicijative za zapošljavanje-faza III UP.01.3.1.01. provodi Udruga žena Vukovar sa partnerima Učilištem Studium, Poduzetničko razvojnim centrom općine Erdut lokalna razvojna agencija d.o.o. za pružanje usluga, Gradom Vukovarom i Hrvatskim zavodom za zapošljavanje područni ured Vukovar a financiran sredstvima Europske unije u okviru Operativnog programa učinkoviti ljuski potencijali 2014.-2020. iz sredstava Europskog socijalnog fonda u 100% iznosu.