Civilno društvo

Europski dom Vukovar obilježio Tjedan cjeloživotnog učenja

Povodom obilježavanja Međunarodnog dana volontera, 5. prosinca, Volonterski centar Vukovar objavljuje
NATJEČAJ ZA DODJELU VOLONTERSKE NAGRADE ZA 2019.

Natječaj je otvoren do ponedjeljka, 11. studenoga 2019.

Europski dom Vukovar je organizirao dvodnevnu konferenciju Neispričane priče: mladi o suočavanju s prošlošću.

Udruga za osobe s intelektualnim oštećenjem „Golubica“ Vukovar sudjelovala je sa korisnicima „Kluba rekreativaca s intelektualnim oštećenjem“, osnovanim programom „Možemo i mi“ na 6. ljetnim igrama Specijalne olimpijade Hrvatske.

Dana 19. rujna 2019. godine u Učilištu Studium u Vukovaru održan je treći sastanak projektnog tima projekta “Eko start“ kojem su nazočili predstavnice nositelja projekta iz Udruge žena Vukovar te predstavnici partnerskih organizacija.

U sklopu Dijaloga EU s mladima, a u suradnji sa HZZ-om, Područni ured Vukovar, CISOK provedene su fokus grupe za mlade.

06. rujna 2019. održano je još jedno informiranje građana o projektu „Eko start“ u centru grada Vukovara naselje s ciljem informiranja građana o programima osposobljavanja, sadržaju, kompetencijama i mogućnostima koje se pružaju nakon osposobljavanja.

06. rujna 2019. godine s početkom u 10 sati u prostoru Centra za informiranje i savjetovanje o karijeri održana je treća Informativno motivacijska radionica za zainteresirane osobe.

Dana 5. 9. 2019. godine s početkom u 10 sati u prostoru Učilišta Studium održana je druga Informativno motivacijska radionica za zainteresirane osobe, pripadnike ciljane skupine s područja grada Vinkovaca.

Dana 23. 8. 2019. godine s početkom u 10 sati u prostoru Centra za informiranje i savjetovanje o karijeri održana je prva Informativno motivacijska radionica za zainteresirane osobe, pripadnike ciljane skupine (dugotrajno nezaposlene osobe, žene, mlade)