Povjerenstvo za financiranje prijedloga programa/projekata iz programske skupine Osnaživanje civilnog društva u 2020. godini (imenovano Odlukom o osnivanju i imenovanju Povjerenstva - KLASA:402-03/19-01/6, URBROJ:2196/01-02-19-4 od 23. listopada 2019. godine) izvršilo je provjeru propisanih (formalnih) uvjeta javnog Natječaja te obavještava udruge i zainteresiranu javnost o rezultatima provjere.

Ukupno prijavljenih projekata/programa na ovaj Natječaj bilo je 13.

Broj projekata koji su zadovoljili formalne uvjete Natječaja – 13.

Broj projekata koji nisu zadovoljili formalne uvjete Natječaja – 0.

Lista programa/projekata koji su zadovoljili formalne uvjete Natječaja – 13.

Evi. broj

Naziv udruge

Naziv programa/projekta

Zapažanja

5

Pčelarska udruga „Vukovar 91“

Edukacija članova pčelarske udruge „Vukovar 91“

Ispunjava uvjete

6

PRONI Centar za socijalno podučavanje

Info centar za mlade Vukovar

Ispunjava uvjete

7

Udruga antifašističkih boraca i antifašista grada Vukovara

„Obilježavanje značajnih datuma antifašističke borbe i edukacija mladih na širenju istine o antifašizmu kao civilizacijskoj vrijednosti demokratske Europe“

Ispunjava uvjete

8

Hrvatska udruga za uzgoj i selekciju sitnih životinja Vukovar 1955

Program 2020. Udruga „Vukovar 1955“

Ispunjava uvjete

9

Pčelarska udruga Cornacum Vukovar

Organoleptičko ocjenjivanje medova i edukacija pčelara

Ispunjava uvjete

10

Klub podvodnih aktivnosti „Vukovar“

Roni-čisti-budi spreman

Ispunjava uvjete

11

Udruga žena Vukovar

Ups, SOS! Unapređenje i pružanje socijalne usluge pomaganja i savjetovanja socijalno osjetljivim skupinama

Ispunjava uvjete

12

Konjički klub Dunavski raj

„Usvajanje radnih i društvenih kompetencija“

Ispunjava uvjete

13

Podružnica Breza Vukovar

Pozitivno roditeljstvo

Ispunjava uvjete

14

Udruga za podršku žrtvama i svjedocima

Osnaživanje kapaciteta Udruge za podršku žrtvama i svjedocima za pružanje podrške najosjetljivijim skupinama u Vukovaru

Ispunjava uvjete

15

Mirovna grupa mladih Dunav

Vukovarski društveni atelje

Ispunjava uvjete

16

Kinološka udruga „Vukovar“ Vukovar

Nacionalna izložba pasa CAC – HR 2020

Ispunjava uvjete

17

Europski dom Vukovar

Program rada EDVU – Doprinos razvoju lokalne zajednice

Ispunjava uvjete

Lista prijedloga projekata udruga koji su zadovoljili propisane (formalne) uvjete Natječaja upućuje se, putem ovog zapisnika, na procjenu kvalitete, a prijedlozi projekata koji se odbijaju radi ne ispunjavanja propisanih uvjeta dostavljaju se Upravni odjel za kulturu, obrazovanje, sport, branitelje, socijalnu politiku i civilno društvo.

Upravni odjel za kulturu, obrazovanje, sport, branitelje, socijalnu politiku i civilno društvo pisanim će putem obavijestiti sve Prijavitelje koji nisu zadovoljili propisane uvjete o razlozima odbijanja njihovog prijedloga projekta.

Prijavitelji koji su dobili obavijest da njihov prijedlog projekta ne ispunjava propisane uvjete ovog Natječaja, mogu u roku od osam dana izjaviti prigovor na Odluku Povjerenstva pročelniku Upravnog odjela za kulturu, obrazovanje, sport, branitelje, socijalnu politiku i civilno društvo Grada Vukovara, koji će u roku od pet (5) dana od dana zaprimanja prigovora odlučiti o istome.

U slučaju prihvaćanja prigovora od strane pročelnika Upravnog odjela za kulturu, obrazovanje, sport, branitelje, socijalnu politiku i civilno društvo Grada Vukovara prijedlog će biti upućen u daljnju proceduru, a u slučaju neprihvaćanja prigovora prijedlog će biti odbijen.