Temeljem članka 48. i 76. Zakona o sportu (NN br. 71/06., 150/08., 124/10., 124/11., 86/12., 94/13. i 85/15), članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koji provode Udruge (NN br. 26/15), Zajednica sportskih udruga grada Vukovara objavljuje

POZIV
za prikupljanje programa za izradu Programa javnih potreba u sportu Grada Vukovara u 2019. godini

I.
Predmet ovog poziva je prikupljanje pisanih prijedloga programa za izradu Programa javnih potreba u sportu Grada Vukovara u 2019. godini (u daljnjem tekstu Poziv). Zajednica športskih udruga grada Vukovara (u daljnjem tekstu: ZŠUGV) objedinjuje i predlaže, a Grad Vukovar u propisanoj proceduri donosi Program javnih potreba, zajedno s godišnjim proračunom.

II.
Pisani prijedlozi programa za izradu Programa javnih potreba iz točke I. ovoga Poziva imaju se odnositi na sljedeće aktivnosti, poslove i djelatnosti, a sukladno članku 76. Zakona o sportu:

1. djelovanje sportskih klubova
2. sport djece, učenika i studenata
3. sportsko – rekreacijske aktivnosti
4. sportske aktivnosti invalida i osoba s teškoćama u razvoju
5. Stručni rad, sportska postignuća i stipendije za vrhunske i perspektivne sportaše
6. Organizacija međunarodnih, tradicionalnih i prigodnih sportskih manifestacija od interesa za Grad Vukovar
7. održavanje i korištenje sportskih građevina značajnih za Grad Vukovar

III.
Pravo sudjelovanja na Pozivu imaju sve pravne osobe sa sjedištem/prebivalištem u gradu Vukovaru, a koje temeljem Zakona o sportu ("Narodne novine" broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13 i 85/15) mogu obavljati djelatnost sporta i upisane su u registar sportskih djelatnosti kod nadležnog ureda. Udruge koje se javljaju na Poziv moraju biti upisane u Registar udruga, moraju biti upisane u Registar neprofitnih organizacija pri Ministarstvu financija i moraju biti član ZŠUGV.
IV.
Pisani prijedlozi sportskih programa neće se razmatrati ukoliko nisu dostavljeni u roku i na za to predviđenim obrascima koji se mogu preuzeti na web stranici Grada Vukovara ili podići u prostorijama Zajednice športskih udruga grada Vukovara, Trg Dražena Petrovića 2, Vukovar.

V.
Na temelju postojećih kriterija i pravilnika ZŠUGV, povjerenstva će vršiti odabir i utvrđivati prednost ponuđenih prijedloga programa koji će se uvrstiti u prijedlog Programa javnih potreba u sportu te isti dostaviti Upravnom odjelu za društvene djelatnosti Grada Vukovara.

VI.
Ponude za provedbu Programa javnih potreba dostavljaju se poštom ili neposrednom dostavom, zaključno s 21. rujnom 2018. godine. Ponude Programa predaju se na adresu:

ZAJEDNICA ŠPORTSKIH UDRUGA GRADA VUKOVARA,
Trg Dražena Petrovića 2,
32010 Vukovar,
ili
e-mail
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Za dodatne informacije obratiti se u Zajednicu športskih udruga grada Vukovara (sportska dvorana) na telefon 032/421-866 ili na e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. .

U Vukovaru, 17. rujna 2018. godine

Predsjednik ZSUG Vukovara :
Ivan Polhert

 

1. Upute prijavitelju
2. Opći podaci o sportskom klubu
3. Obrazac prijave - djelovanje sportskog kluba
4. Obrazac prijave - sport osoba s invaliditetom
5.Obrazac prijave - sportska rekreacija
6. Obrazac prijave - sportska manifestacija
7. Obrazac prijave za održavanje i korištenje sportskih objekata