Udruge objave

Javni natječaj: za podnošenje prijava za dodjelu prostora u vlasništvu Grada Vukovara na korištenje udrugama proisteklim iz Domovinskog rata za provođenje aktivnosti od interesa za opće dobro

Odluka o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Vukovara za 2018. godinu namijenjenih dodjeli jednokratnih financijskih sredstava udrugama ili ustanovama u području sporta od interesa za Grad Vukovar

Javni natječaj za dodjelu jednokratnih financijskih sredstava ustanovama i udrugama u području sporta od interesa za Grad Vukovar u 2018. godini

Odluka o raspodjeli sredstava za financiranje projekata prijavljenih na Javni natječaj: "Promicanje vrijednosti Domovinskog rata i unapređenje kvalitete života i pružanje psihosocijalne pomoći braniteljima, stradalnicima, invalidima i obiteljima poginulih i nestalih hrvatskih branitelja"

Izmjene Godišnjeg plana raspisivanja natječaja za udruge

Obavijest udrugama o financijskom izvješću za 2017. godinu iz područja kulture i tehničke kulture

 Obavijest o financijskim izvješćima za 2017.-nadopuna

Na temelju članka 47. stavka 3. točke 31. Statuta Grada Vukovara ("Službeni vjesnik" Grada Vukovara br. 4/09, 7/11, 4/12, 7/13 i 7/15) i temeljem Odluke o utvrđivanju kriterija, mjerila i postupaka za odobravanje financiranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području grada Vukovara („Službeni vjesnik" Grada Vukovara br. 11/2017) gradonačelnik Grada Vukovara objavljuje
Javni natječaj

za sufinanciranje programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi u gradu Vukovaru za 2018. godinu

 

Odluka o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Vukovara za 2018. godinu namijenjenih financiranju projekata organizacija civilnog društva u području kulture i tehničke kulture u gradu Vukovaru

JAVNI NATJEČAJ
Zdravstvena i socijalno humanitarna zaštita
– poticanje održivosti neprofitnog sektora i međusektorske suradnje
u 2018. godini