Povjerenstvo za provedbu Javnog natječaja „Dani mladih u 2018. godini"(imenovano Odlukom o osnivanju i imenovanju Povjerenstva, KLASA:402-03/18-01/2, URBROJ:2196/01-02-18-4 od 18. travnja 2018. godine) izvršilo je provjeru propisanih (formalnih) uvjeta Javnog natječaja za dodjelu financijskih sredstava iz Proračuna Grada Vukovara za 2018. godinu za aktivnosti za provedbu Dana mladih Vukovar u 2018. godini (u daljnjem tekstu Natječaj) te obavještava udruge i zainteresiranu javnost o rezultatima provjere formalnih uvjeta Natječaja.
Ukupno prijavljenih prijedloga na ovaj Natječaj bilo je 5.
Broj prijedloga koji su zadovoljili formalne uvjete Natječaja – 4.
Broj prijedloga koji nisu zadovoljili formalne uvjete Natječaja – 1.

Lista prijedloga:
Evidencijski broj: 5. VUKA – Vukovarska udruga kulturnog aktivizma; Naziv prijedloga: VuBass OpenAir 2018 – ispunjava uvjete
Evidencijski broj: 6. Europski dom Vukovar; Naziv prijedloga: Prekogranični dijalog mladih – ispunjava uvjete
Evidencijski broj: 7. Udruga mladih Rolling Wheels; Naziv prijedloga: Vukovar Street Art 8 – ne ispunjava uvjete
Evidencijski broj: 9. PRONI Centar za socijalno podučavanje; Naziv prijedloga: Dan informiranja mladih VuMI 2018 – ispunjava uvjete
Evidencijski broj: 10. Mirovna grupa mladih Dunav; Naziv prijedloga: pOstani aktivan, kreativan i inovativan! – ispunjava uvjete

Lista prijedloga udruga koje su zadovoljile propisane (formalne) uvjete natječaja upućuje se, putem ovog zapisnika, na procjenu kvalitete.

Svi prijavitelji koji nisu zadovoljili propisane uvjete pisanim će putem biti obaviješteni o razlozima odbijanja prijave te u roku od osam (8) radnih dana od dana zaprimanja obavijesti mogu izjaviti prigovor na odluku Povjerenstva za provedbu Natječaja pročelnici Upravnog odjela za kulturu, obrazovanje, sport, branitelje, socijalnu politiku i civilno društvo Grada Vukovara, koja će o predmetnom prigovoru odlučiti u roku od pet (5) dana od dana zaprimanja prigovora.