Povjerenstvo za provjeru propisanih (formalnih) uvjeta 2. Javnog natječaja: „Obilježavanje važnijih obljetnica i očuvanja uspomena na Domovinski rat u 2018. godini" obavještava udruge o rezultatima provjere formalnih uvjeta Natječaja, imenovano Odlukom o osnivanju i imenovanju Povjerenstva (KLASA:402-03/17-01/5, URBROJ:2196/01-02-17-64 od 16. srpnja 2018. godine), izvršilo je provjeru propisanih (formalnih) uvjeta javnog Natječaja te obavještava udruge i zainteresiranu javnost o rezultatima provjere.

Ukupno prijavljenih projekata na ovaj Natječaj bilo je 5.
Broj projekata koji su zadovoljili formalne uvjete Natječaja – 2.
Broj projekata koji nisu zadovoljili formalne uvjete Natječaja – 3.

Projekti koji su zadovoljili propisane uvjete upućuju se Povjerenstvu za ocjenjivanje prijedloga projekata prijavljenih na Javni natječaj: „Obilježavanja važnijih obljetnica i očuvanja uspomena na Domovinski rat u 2018. godini".

Svi prijavitelji koji nisu zadovoljili propisane uvjete pisanim će putem biti obaviješteni o razlozima odbijanja prijave te u roku od osam (8) radnih dana od dana zaprimanja obavijesti mogu izjaviti prigovor na odluku Povjerenstva za provedbu Natječaja pročelnici Upravnog odjela za kulturu, obrazovanje, sport, branitelje, socijalnu politiku i civilno društvo Grada Vukovara, koja će o predmetnom prigovoru odlučiti u roku od pet (5) dana od dana zaprimanja prigovora.

Lista projekata koji su zadovoljili formalne uvjete...