Povjerenstvo za provjeru propisanih (formalnih) uvjeta i za ocjenjivanje 2. Javnog natječaja za podnošenje prijava za dodjelu prostora u vlasništvu Grada Vukovara na korištenje udrugama proisteklim iz Domovinskog rata za provođenje aktivnosti od interesa za opće dobro, imenovano Odlukom o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za dodjelu prostora na korištenje braniteljskim udrugama proisteklim iz Domovinskog rata (KLASA:372-03/18-01/5, URBROJ:2196/01-02-18-68 od 16. srpnja 2018. godine), izvršilo je provjeru propisanih (formalnih) uvjeta Javnog natječaja te obavještava udruge i zainteresiranu javnost o rezultatima provjere.

Ukupno prijavljenih projekata/programa na ovaj Natječaj bilo je 1.
Broj projekata koji su zadovoljili formalne uvjete Natječaja – 1.
Broj projekata koji nisu zadovoljili formalne uvjete Natječaja – 0.

Lista projekata koji su zadovoljili propisane (formalne) uvjete Natječaja...

Gore navedeni projekt, koji jezadovoljio propisane uvjete, upućuje se na ocjenjivanje.