Razvojna agencija Vukovar d.o.o. od 1. lipnja nalazi se na novoj adresi u Parobrodarskoj ulici br. 5, u zgradi veslačkog kluba na otoku sportova, na prvom katu. Brojevi telefona i ostali kontakti ostaju isti.