Gradske tvrtke

Dana 08. 07. 2013. Izvršeni su radovi sanacije cjevovoda cestovne oborinske odvodnje na križanju ulica Hrvatske nezavisnosti i Bana Jelačića u Vukovaru.

U tijeku je izvođenje radova izgradnje kanalizacijskih priključaka u ul. J.J.Strossmayera.

pic tn 01U tijeku je sanacija balkona i terasa zgrada na Olajnici, Županijskoj ulici, Trgu Republike Hrvatske.

pic tn 01Završena je sanacija krova zgrade u ulici Domovinskog rata. Izvođač radova, specijalizirani obrt za izolaterske radove," Izolacija" iz Koške, završio je radove na sanaciji krovišta višestambene zgrade Domovinskog rata 30-36 u Vukovaru.

pic 01 tnPrivode se kraju radovi na sanaciji krovišta stambene zgrade Domovinskog rata 30-36 u Vukovaru.

pic tn 01U petak, 1. ožujka 2013., održana je prezentacija natječaja iz programa ˇPoduzetnički impuls 2013ˇte programa kreditiranja HBOR-a. Prezentacija je okupila 27 poduzetnika, a organizirana je od strane Hrvatske udruge poslodavaca, Regionalnog ureda Osijek u suradnji sa Razvojnom agencijom Vukovar d.o.o. – VURA.

pic tn 0122.11. održana je edukacija za poduzetnike početnike iz programa Punom brzinom u poduzetništvo na temu 21 sitnica koju bi volio da mi je netko objasnio kada sam kretao u biznis.