Gradske tvrtke

Nastavljaju se radovi u sklopu Projekta poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture grada Vukovara

pic 01Gradonačelnik grada Vukovara Ivan Penava i direktor tvrtke Tehnostan d.o.o. Kristijan Lovrenščak predstavili su rad nove kotlovnice na pelet.

pic 03U Vukovaru je oživljena djelatnost eksploatacije i deponij pijeska iz Dunava.

pic 01Nabavljeni novi električni triciklovi za ulične čistaće putem sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

04.12.2015. (petak) u vremenu od 08⁰⁰ do 10⁰⁰ sati doći će do prekida vodoopskrbe u ulicama Kralja Zvonimira, Brune Bušića, Ive Lole Ribara, Đure Đakovića i Vile Velebita u Vukovaru

U sklopu ugovora o radovima "Rekonstrukcija i sanacija sustava vodoopskrbe i javne odvodnje Vukovara te nastavak izgradnje sustava odvodnje u središnjim dijelovima Vukovara" započinju novi komunalni radovi.

pic 03Tvrtka Komunalac d.o.o. održala je smotru zimske službe koja je spremna za sezonu 2015/2016.

Razvojna agencija Vukovar d.o.o. izradila je projekt za Udrugu Društvo „Naša djeca"

Započeli radovi na izgradnji sustava javne odvodnje naselja Sotin

19.10.2015. u vremenu od 08⁰⁰ do 10⁰⁰ sati doći će do prekida vodoopskrbe u ulici Lipovački put (neparni brojevi od 45 do 83 i parni brojevi od 32 do 82) i u prigradskom naselju Lipovača.