Poštovani korisnici !

Od utorka 26. lipnja do subote 1. rujna 2012. godine

GRADSKA KNJIŽNICA VUKOVAR

I OGRANAK BOROVO NASELJE

s korisnicima će raditi prema ljetnom radnom vremenu i to:

PONEDJELJKOM – SRIJEDOM – PETKOM

8,00 – 15,00 sati

UTORKOM – ČETVRTKOM

13,00 – 20,00 sati

SUBOTOM

8,00 – 13,00 sati

Korisnici rok povratka zadužene građe mogu i produžiti

na sljedeće brojeve telefona:

Dječji odjel u Vukovaru – 032 / 450 355

Odjel za odrasle u Vukovaru – 032 / 450 357

Ogranak Borovo naselje – 032 / 423 207

Sve informacije o Igraonicama/Radionicama i programima tijekom ljeta provjeravajte na www.gkvu.hr , na našem facebook profilu i stranici kao i u Knjižnici.