Gradonačelnik Grada Vukovara Ivan Penava i gradonačelnik Grada Karlovca Damir Mandić potpisali su Povelju o prijateljstvu i suradnji. Iako su naša dva grada već ranije bila povezana zajedničkim aktivnostima u području školstva, suradnja je sada formalizirana kako bi se što više ljudi i institucija u nju uključilo te kako bi se izmjenjivala iskustva u razvoju naših zajednica koje su pretrpjele sličnu ratnu povijesti te poratni oporavak.

Također, riječ je o gradovima prirodne sličnosti jer oba grada leže na rijekama koje imaju svoje velike potencijale koje težimo iskoristiti kroz slične projekte.

Želja nam je intenzivirati suradnju kroz koju će se Vukovar i Karlovac povezati i na mnogim drugim područjima od dosadašnjih.