Poklapanjem tri klimatološka pojma: visok vodostaj, temperatura zraka od 32 do 35 stupnjeva te dugo razbolje kiša pojavio se biološki fenomen koji se događa jednom u 10 do 15 godina, a kod nas je posljednji put zabilježen 2006. godine.

Kišno razdoblje u Vukovaru trajalo je čak sedam tjedana, od 20. travnja do 06. lipnja, a takve vremenske prilike nisu dopuštale pravovremeno tretiranje komaraca.
Stabilizacijom vremena u Vukovaru su obavljena dva tretmana (adulticidni sa zemlje i 7 larvicidnih) u tjedan dana namijenjena suzbijanju komaraca.

Za daljnje suzbijanje komaraca osigurana su 2 aviona kojima će Veterinarska stanica Vukovar vršiti tretman iz zraka nad zelenim pojasom iznad grada. Budući u Republici Hrvatskoj nema raspoloživih aviona, jedan avion je iz Mađarske. Tretmani će se provoditi istovremeno (područje Vukovara, Borova naselja, Lipovače i Sotina), 21. lipnja 2019. godine, u vremenu od 19 do 23 sata.

Istoga dana provoditi će se i tretman sa zemlje (područje Sotina, Mitnice, Centra i Sajmišta).

22. lipnja 2019. godine vršiti će se tretman suzbijanja komaraca sa zemlje (područje Lipovače, Borova naselja te Lušca).

Ukoliko vremenske prilike dopuste, isti postupak ponoviti će se 25. i 26. lipnja 2019. godine, o čemu će građani biti pravovremeno obaviješteni.

Prilikom vršenja tretmana koristiti će se insekticidi odobreni od Ministarstva zdravlja RH i preporuke Svjetske zdravstvene organizacije za primjenu u naseljenim mjestima, koji su bez štetnih učinaka na zdravlje ljudi u toplokrvnih životinja.
Ipak, mole se građani koji imaju problema sa zdravljem da iu vrijeme akcije ne izlaze iz kuća i da zatvore prozore.
Za vrijeme tretiranja komaraca pčelari trebaju skloniti košnice.

Veliki dio problema nalazi se u netretiranju komaraca na području susjednih naselja i općina, a Grad Vukovar ulaže iznimne napore kako bi se ovaj problem u što skorijem roku riješio.

Grad Vukovar je na žurnu reakciju pozvao Vukovarsko-srijemsku županiju i Vladu Republike Hrvatske kako bi se uključili u borbu protiv ove pošasti kroz sve mehanizme koji im stoje na raspoaoganju.